Nederlands | English

Nieuws

8 februari 2021

BelgoTrack introduceert eigen RFID-hardware

Vanaf nu kunnen wij onze identificatie-mogelijkheden naast onze bestaande RFID-oplossingen verder uitbreiden met onze eigen lijn van RFID-producten. Deze volledig in-huis ontwikkelde producten kunnen zowel 125 Khz als 13,56 Mhz badges lezen en bieden tal van voordelen ten opzichte van onze standaard 3rd party RFID-lezers:

 • Detectie van sabotage aan de badgelezer
 • Beperken van de toegelaten RFID-codes tot enkel de binnen BelgoTrack vastgelegde medewerker-ID’s
 • Instelbare verplichting/vrijblijvendheid van een registratie bij het inschakelen van het voertuig
 • Instelbare geldigheidsduur van een registratie bij verplichte registratie
 • En dit alles vanop afstand instelbaar

Bovendien kunnen wij met dit RFID-platform ook inspelen op specifieke eisen van onze klanten. Door deze in-huis te ontwikkelen hebben wij volledige controle over sourcing/manufacturing/testing en over de firmware die wij ook in-huis ontwikkeld hebben.

1 juni 2018

BelgoTrack Connect: BelgoTrack Android App gereleased

Sinds vorige maand is de eerste release van BelgoTrack Connect beschikbaar in de Google Play-store. Met deze app kan u uw wagenvloot nu real-time volgen op uw Android-smartphone, overal ter wereld. Deze app vormt een uitbreiding op de bestaande functionaliteit die BelgoTrack te bieden heeft via de reeds gekende web applicatie en zal gaandeweg verder uitgebreid worden met functies die reeds beschikbaar zijn via de gewone internet browser.

Deze eerste release bevat enkele basis-functies zoals:

 • Een lijst van uw voertuigen met de locatie en de richting en afstand van de positie van een voertuig ten opzicht van uw positie
 • De detail-positie van een voertuig op de kaart
 • Een instellingen-scherm om uw account e.d.m. te configureren.

De BelgoTrack Connect-app is opgebouwd volgens dezelfde filosofie gebruikt bij de ontwikkeling van onze web applicatie: gebruiksvriendelijkheid en -gemak, veiligheid en flexibiliteit. Nog steeds worden alle ontwikkelingen in-house gedaan zodat wijzelf in controle blijven van ons aanbod en onze klant met maatwerk op zijn wenken kunnen bedienen.

4 december 2015

BelgoTrack steunt 8 Still Alive - Kom op tegen kanker.

8 Still Alive is een team dat de 1000km voor kom op tegen kanker rijdt in het voorjaar van 2016. Het team is ontstaan ter nagedachtenis van de jonge vader Ilya die zijn strijd tegen kanker verloor begin dit jaar. De website van 8 Still Alive is hier te vinden. Ook op facebook kan u ze terugvinden.

1 Maart 2015

Nieuwe rapporten: Accuspanning en totale werktijd per afdeling/werf

Bij de track-nu lijst is in de kolom van de accuspanning een icoontje toegevoegd waarmee u een rapport van de accuspanning kan opvragen. U kan zelf de periode kiezen om gedetailleerd te kunnen zoeken. Het rapport is ook bereikbaar vanop het tabblad 'Ingangen' bij de details van een voertuig.

Om een overzicht te op te vragen van de totale werktijd van een afdeling op alle werven binnen een periode kan u nu gebruik maken van het nieuwe icoontje op de pagina van uw afdelingen. Dit opent een nieuwe pagina waarop u de periode kan kiezen en het resultaat kan visualizeren.

31 December 2014

Check In At Work? Gratis bij BelgoTrack.

Met uw trackingsysteem van BelgoTrack hoeft u bij ons NIETS extra te betalen voor de vol-automatische Check-In-At-Work integratie via de online webservice van de sociale zekerheid. U hoeft zich geen zorgen te maken, wij begeleiden u met alles en maken het makkelijk voor u. Geen manuele registraties meer, maar in volle vertrouwen en gratis genieten van onze service!

December 2014

Nieuw: Integratie met domotica

Vanaf januari 2015 bieden wij u de integratie aan met een domotica-systeem, waarbij u de locatie van uw voertuig kan gaan gebruiken voor het sturen van uw domotica-systeem. Hebt u verlichting die u wenst te schakelen op basis van het betreden of verlaten van uw eigendom, of wenst u de poort automatisch te openen? Met een BelgoTrack trackingsysteem, gekoppeld met onze domotica-uitbreidingsmodule zijn de mogelijkheden onbegrend!

December 2014

Nieuw: Urenregistratie via SMS.

Uw werknemer heeft zijn badge vergeten? Geen probleem, hij kan zichzelf registreren met zijn bedrijfsgsm met een eenvoudig SMS-bericht. Zo loopt u nog minder kans om registraties te missen of boetes op te lopen bij controles op uw werven.

12 September 2014

Nieuw: Tracking van uw personeel

Met de nieuwe functionaliteit 'Track Personeel' kan u nu in één oogopslag de 'whereabouts' van uw personeel controleren. Met één klik ziet u de huidige positie van uw personeel. U weet onmiddellijk wie op welke werf bezig is.
Dankzij de unieke badge van elk personeelslid kan u nu voor elk personeelslid zijn laatst gekende locatie opvragen en hoeft u niet op te zoeken met welk voertuig ze mee zijn gereden.

7 September 2014

Nieuw: Nacalculatie van werven

Door de toevoeging van 'werven' kan nu de nacalculatie van gepresteerde uren op uw werven meer gecontroleerd worden uitgevoerd. Het berekenen van werkuren wordt niet langer via een Markant Punt gedaan, echter kunnen nu werven gekoppeld worden aan één of meerdere markante punten die de werfzones identificeren.
Door ook het personeel vanaf nu in te delen in afdelingen en die afdelingen aan de werven te koppelen is fijnafregeling van de nacalculatie mogelijk.
De nieuwe 'werven' bevatten ook eventueel geschatte werkuren en zullen elke dag worden afgetoetst op de realiteit en waarschuwingen genereren bij het naderen van voor ingestelde checkpoint. Een melding komt bijvoorbeeld indien de geregistreerde, gepresteerde uren voor een werf 90% van de schatting bereiken.
Voor meer informatie over deze functie kan u steeds contact opnemen.

6 Juli 2014

Alarm bij in- en uitschakelen contact en nieuwe Garmin FMI functie

In het real-time scherm is een marker toegevoegd voor het BelgoTrack-menu links bovenaan. Deze marker is enkel beschikbaar voor een vloot met Garmin FMI ondersteuning. Door deze marker eenvoudigweg op de kaart te slepen kan u doorklikken om deze geselecteerde positie rechtstreeks door te zenden als een bestemming aan één van uw chauffeurs. De chauffeur kan deze bestemming instellen en zijn Garmin toestel laten navigeren naar dit punt. U wordt via het berichtencentrum op de hoogte gehouden van de status van deze bestemming. Zo ziet u of de chaffeur de navigatie naar deze bestemming heeft geactiveerd, of de bestemming bereikt heeft. U kan ook een bestemming opzoeken door één keer te klikken op de marker en een postadres in te geven.

Ook kan vanaf nu per voertuig ingesteld worden of er een alarm (via SMS en/of EMAIL) moet worden gegenereerd als het contact van een voertuig wordt in- of uitgeschakeld. U kan dit instellen in de eigenschappen van elk voertuig.
Voorlopig is er geen tijdschema gekoppeld aan dit alarm. In de nabije toekomst voorzien wij de mogelijkheid om dit alarm te koppelen aan een tijdschema en weekdagen.

Deze optie is niet standaard beschikbaar. Indien u hiervan gebruik wenst te maken volstaat een mailtje aan BelgoTrack en wij stellen deze functie ter uwer beschikking.

21 Juni 2014

Alarm bij overschrijden landsgrenzen

Vanaf nu kan per voertuig ingesteld worden of er een alarm (via SMS en/of EMAIL) moet worden gegenereerd als een voertuig over de grenzen gaat van het geselecteerde land. U kan dit instellen in de eigenschappen van elk voertuig.

Deze optie is niet standaard beschikbaar. Indien u hiervan gebruik wenst te maken volstaat een mailtje aan BelgoTrack en wij stellen deze functie ter uwer beschikking.

5 Juni 2014

Extra kolommen in de Track-Nu lijst

De kolommen in de track-nu lijst kunnen volledig gepersonaliseerd worden. Er zijn recent 2 nieuwe kolommen toegevoegd en zijn ter beschikking gekomen in de instellingen. Het gaat over de volgende kolommen:

 • GPS signaal: Een signaalbalkje dat de kwaliteit van het GPS signaal weergeeft. De tooltip toont het aantal satellieten dat de tracker ziet.
 • Contactstatus: Een icoontje dat de status van het contact van het voertuig weergeeft. De tooltip toont de tekstuele status.

Ter herinnering nog even de kolommen die reeds beschikbaar waren:
 • Voertuigafbeelding: Het icoontje van het voertuig. Indien u status-afhankelijke iconen gebruikt verandert dit icoontje op basis van de status.
 • Voertuigtitel: De naam van dit voertuig. Dit veld wordt samengesteld volgens wat u gekozen hebt in uw persoonlijke instellingen. (Naam, kenteken, beide)
 • Plaats: Het leesbare postadres, of de naam van een gekende locatie als het voertuig in die zone is (Bv. een Markant Punt, een thuisadres van een werknemer, de hoofdzetel van uw bedrijf). Deze keuze is ook aanpasbaar in uw persoonlijke instellingen.
 • Contactstatus: Een icoontje dat de status van het contact van het voertuig weergeeft. De tooltip toont de tekstuele status.
 • Snelheid: Geeft de snelheid van het voertuig weer volgens de ingestelde eenheid in uw persoonlijke instellingen. (Mph of Km/h)
 • Datum en tijd: Toont het uur van de laatste communicatie met het voertuig. Indien dit niet op deze dag is wordt ook de datum getoond.
 • RFID: Toont de naam van de laatste werknemer die de kaartlezer gebruikt heeft
 • Kilometerstand: De totale kilometerstand van het voertuig in uw gekozen eenheid. Kan met het pen-icoontje vlak naast de stand hier ingesteld worden indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Lengtegraad: De lengtegraad van de positie in decimale voorstelling
 • Breedtegraad: De breedtegraad van de positie in decimale voorstelling
 • Batterijspanning: De ingangsspanning of batterijspanning (voor draagbare units) in Volt
 • GPS Signaal: Een signaalbalkje dat de kwaliteit van het GPS signaal weergeeft. De tooltip toont het aantal satellieten dat de tracker ziet.
 • Keuringsdatum: De datum waarop de volgende technische keuring van het voertuig uiterlijk moet worden uitgevoerd. Deze datum is instelbaar met het pen-icoontje vlak naast deze datum indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Keuring: Geeft de tijd weer in jaren, maanden, weken of dagen die er nog resteren tot de volgende technische keuring. De tooltip toont ook de datum van de volgende technische keuring. (Zie ook vorige kolom) De datum is instelbaar met het pen-icoontje vlak naast deze datum indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Motoruren: Geeft de gecumuleerde tijd weer in uren dat de motor van het voertuig in werkende toestand was
 • Onderhoud: Een icoontje met gekleurde status (op basis van volgende onderhoudsmoment) dat toont of het moment van een onderhoudsbeurt dichterbij komt of bereikt is. Klikken op dit icoontje laat u toe het onderhoud in te stellen of onderhoudsgebeurtenissen toe te voegen, of het logboek te bekijken indien u daar de machtigingen voor heeft.
 • Primaire Uitgang: Geeft de status van de als primarire uitgang gekozen schakeluitgang van een tracker weer. Met een klik schakelt u deze uitgang om na bevestiging indien u daar de machtiging voor heeft. Tooltip toont tekstuele status van deze uitgang. De primaire uitgang kan gekozen worden in de instellingen van het voertuig.
 • Quickfence: Geeft de status weer van de quickfence: Niet ingesteld, ingesteld maar niet in de zone, ingesteld en in de zone. Een klik op dit icoontje stelt de quickfence in of schakelt die uit indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Verbindingsstatus: Geeft tekstueel weer of de tracker volgens het systeem verbonden is met onze servers of niet.

1 Juni 2014

CheckInAtWork (Sociale Zekerheid)

Binnenkort finaliseren wij de integratie met CheckInAtWork, de verplichte registratie van bouwvakkers op grote werven. Dit is sinds 1 april 2014 verplicht. Contacteer ons voor meer informatie.

1 Mei 2014

Unieke combinatiemogelijkheden BelgoTrack

Dankzij eigen ontwikkeling kunnen wij vanaf nu een geëntegreerde oplossing aanbieden die ongeziene combinatiemogelijkheden bevat voor de uitwisseling van gegevens met uw voertuig. Zo maken wij het mogelijk canbus-gegevens (voor verbruiks- en rij-analyses), chauffeursidentificatie (met badges en badgelezer op het dashboard), uitlezing van tankinhoud via betrouwbare extern gemonteerde sensor, tachograaf en Garmin FMI (communicatiemodule) in één geheel te laten samenwerken. En hier stopt het nog niet. U hebt nog specifieke vragen? Contacteer ons en wij helpen u graag verder.

1 Maart 2014

Onze abonnementsformules nu beschikbaar

Vanaf nu kan u bij BelgoTrack terecht voor professionele voertuig-tracering. Wij bieden momenteel drie types abonnementen aan, die naar wensen kunnen worden gecombineerd met de opties onderaan.

 • BelgoTrack Local™: Tracking in België
 • BelgoTrack Continental™: Tracking in Europa
 • BelgoTrack Global™: Tracking over heel de wereld

Mogelijke opties:

 • Interval van updates: 6 keer per seconde, 1 per minuut, 1 keer per uur, ...
 • Startonderbreking
 • SMS notificaties
 • CANBus-integratie
 • Garmin FMI-integratie
 • Enz...